50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

“Top 10” đón nhận 4 gương mặt mới và 2 công ty tăng hạng. Các công ty phân phối khí, xuất khẩu cao su thiên nhiên vốn không cần nhiều vốn đầu tư mở rộng sản xuất, lại có ưu thế về giá bán trong 2 năm vừa qua nên 5 công ty này vẫn nằm trong “Top 10” như năm ngoái. Có 3 doanh nghiệp bất động sản và vật liệu xây dựng đã rời khỏi “Top 10”, nhường chỗ cho sự tăng hạng của các công ty tiêu dùng vận tải, y tế và cao su.

Tham khảo từ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here