inport

Hôm nay sẽ là bài viết bắt đầu một project hướng dẫn các bạn làm video animation 2D. Những bài trước chỉ là hướng dẫn cài đặt, tổng quan, một số thứ cần thiết để bắt tay vào học, còn hôm nay video sẽ bắt đầu chiến đấu thực tiễn với bước nạp dữ liệu vào phần mềm After Effect để bắt tay vào việc làm video animation 2D.

https://www.youtube.com/watch?v=kb5O5sDjXEY

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here