inport
làm video quảng cáo

Hôm nay sẽ là bài viết bắt đầu một project hướng dẫn các bạn học làm video Animation 2D. Những bài trước chỉ là hướng dẫn cài đặt, tổng quan, một số thứ cần thiết để bắt tay vào học, còn hôm nay video sẽ bắt đầu chiến đấu thực tiễn với bước nạp dữ liệu vào phần mềm After Effect để bắt tay vào việc làm video animation 2D.

Nếu bạn chưa xem qua 2 bài hướng dẫn trước đó về tải và cài đặt phần mềm, hãy xem lại các bài hướng dẫn đó tại: Tải After Effcet và Project để làm video animation 2DDownload duik 15 cài đặt và sử dụng. Đât là 2 phần hướng dẫn trước cực kỳ quan trọng để các bạn có thể sử dụng và học làm video animation.

Mọi thông tin về dịch vụ, xem tại: Làm video animation

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here